วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

แพจเแกจงานแต่ง

Promotion Package
1.บันทึกงานพิธีตอนเช้า หรืองานเลี้ยงเย็น ด้วยกล้องเดี่ยว ตัดต่อใส่เพลงรักที่คุณเลือกเอง พร้อมตัวหนังสือแสดง วัน เวลา และสถานที่จัดงาน ส่งงานเป็นแผ่น DVD สกรีนปกสวยงามตามที่คุณต้องการ ในกรุงเทพฯ ราคา 6,000 บาท
2.บันทึกงานพิธีตอนเช้า และงานเลี้ยงเย็น ด้วยกล้องเดี่ยว ตัดต่อใส่เพลงรักที่คุณเลือกเอง พร้อมตัวหนังสือแสดง วัน เวลา และสถานที่จัดงาน ส่งงานเป็นแผ่น DVD สกรีนปกสวยงามตามที่คุณต้องการ ในกรุงเทพฯ ราคา 8,500 บาท
3.บันทึกงานพิธีตอนเช้าด้วยกล้องเดี่ยว และงานเลี้ยงเย็น ด้วย OB Switching 2 กล้อง ตัดต่อใส่เพลงรักที่คุณเลือกเอง พร้อมตัวหนังสือแสดง วัน เวลา และสถานที่จัดงาน ส่งงานเป็นแผ่น DVD สกรีนปกสวยงามตามที่คุณต้องการ ในกรุงเทพฯ ราคา 13,000 บาท
4.บันทึกงานพิธีตอนเช้าด้วยกล้องเดี่ยว และงานเลี้ยงเย็น ด้วย OB Switching 3 กล้อง ตัดต่อใส่เพลงรักที่คุณเลือกเอง พร้อมตัวหนังสือแสดง วัน เวลา และสถานที่จัดงาน ส่งงานเป็นแผ่น DVD สกรีนปกสวยงามตามที่คุณต้องการ ในกรุงเทพฯ ราคา 15,000 บาท
5.บันทึกงานพิธีตอนเช้า และงานเลี้ยงเย็น ด้วย OB Switching 2 กล้อง ตัดต่อใส่เพลงรักที่คุณเลือกเอง พร้อมตัวหนังสือแสดง วัน เวลา และสถานที่จัดงาน ส่งงานเป็นแผ่น DVD สกรีนปกสวยงามตามที่คุณต้องการ ในกรุงเทพฯ ราคา 15,000 บาท
6.บันทึกงานพิธีตอนเช้า และงานเลี้ยงเย็น ด้วย OB Switching 3 กล้อง ตัดต่อใส่เพลงรักที่คุณเลือกเอง พร้อมตัวหนังสือแสดง วัน เวลา และสถานที่จัดงาน ส่งงานเป็นแผ่น DVD สกรีนปกสวยงามตามที่คุณต้องการ ในกรุงเทพฯ ราคา 18,000 บาท
7.ต่างจังหวัด คิดค่าน้ำมันตามระยะทาง ประมาณ กิโลเมตรละ 3 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น